koi-the-express-oolong-milk-tea-singapore

KOI Thé Express cafe's Oolong Milk Tea drink, available in Singapore.

KOI Thé Express cafe’s Oolong Milk Tea drink, available in Singapore.